ŤAŽKÉ STAVBY
REALIZUJEME
S ĽAHKOSŤOU
O nás

Spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 1992 ako fyzická osoba pod názvom Pavol Masnica– Stavomontáže O.K. Na právny subjekt Promont s.r.o. sa transformovala v roku 2002 so všetkými pôvodnými záväzkami a pohľadávkami. Po etablovaní sa na trhu pribudla k doprave a montáži oceľových konštrukcií aj ich samotná výroba, ktorá sa po zaobstaraní a postupnom rozširovaní výrobných priestorov stala hlavnou činnosťou firmy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto fázy bolo aj získanie skúsených spolupracovníkov vo výrobnom a riadiacom procese.

Výroba oceľových konštrukcií - žeriav stavba BorsodhcemVýroba oceľových konštrzkcii - Promont s.r.o.

Motivácia vybudovať spoločnosť schopnú dodať stavebné dielo ako celok, sa pretavila do vytvorenia projekčného a posilnenia administratívneho oddelenia. Konkrétnu stavbu zrealizujeme od prvotného návrhu, statického posúdenia, spracovania výrobnej a montážnej dokumentácie, cez jej výrobu v našich výrobných priestoroch vybavených najmodernejšími zariadeniami a dopravu priamo na stavenisko, až po jej montáž pomocou vlastných mechanizmov, žeriavov a montážnych plošín.

Promont neustále investuje do svojho rozvoja obstarávaním nových strojov, softvérového vybavenia, mechanizmov a najmä do vzdelávania a zabezpečenia školení pre svojich zamestnancov. V súčasnosti sme spoľahlivým partnerom a dodávateľom oceľových konštrukcií pre mnohých lokálnych ako aj svetových investorov a stavebné spoločnosti. 

Výroba oceľových konštrukcií – oceľové haly

PROJEKTY
Výroba montáž ocelových mostov - dialnični most

Oceľové mosty

Vlastnými kapacitami a prostriedkami dokážeme zabezpečiť výrobu, dopravu i montáž zložitých a nadrozmerných oceľových konštrukcií mostov.

Výroba montáž technických konštrukcií

Technologické konštrukcie

Od 2013 sme spoľahlivým partnerom najväčších globálnych dodávateľov technológií pre energetický, celulózový, papierenský a chemický priemysel.

Výroba montáž ocelových hál - montované ocelové haly

Priemyselné a občianske stavby

Každý rok realizujeme výrobné a skladovacie haly pre najvýznamnejších lokálnych investorov v oblasti automotive a iných priemyselných odvetviach.

rokov skúseností

zrealizovaných projektov

zamestnancov

Vysuvanie oceľových mostov - Výroba a montáž oceľových konštrukcií
Maďarsko BorsodChcem - technické konštrukcie
Páliaci stroj - plazma
Výroba oceľových konštrzkcii - Promont s.r.o.
Vysuvanie oceľových mostov - Výroba a montáž oceľových konštrukcií
Vysuvanie oceľových mostov - Výroba a montáž oceľových konštrukcií