ČVUT – Budova CIIRC A

Český institut informatiky,robotiky a kybernetiky

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľovej konštrukcie predsadenej celopresklenej fasády sedempodlažnej budovy A Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Fasádu tvorí číra izolačná membránová fólia, ktorá je ukotvená na samostatnej oceľovej konštrukcii spolu s vnútornou sklenenou fasádou. Medzipriestor tejto zdvojenej fasády slúži ako slnečný kolektor – na vykurovanie v zimnom a chladenie v letnom období.

ROK REALIZÁCIE

2015

INVESTOR

České vysoké učení technické v Praze

OBJEDNÁVATEĽ

Excon, a.s.

LOKALITA

Praha, Česká republika

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

771 t