1. časť – Prevádzkové a výrobné objekty

chemického závodu BorsodChem Zrt.

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľových konštrukcií výrobných objektov chemickej továrne s príslušnými obslužnými konštrukciami. K najväčším patril objekt 71–72 Workshop na výrobu polyesterpolyolov s hmotnosťou 1 520t a objekt Anilin na výrobu anilínu s hmotnosťou 1 534t. Súčasťou dodania bola takisto úprava výrobnej dokumentácie z dôvodu zapracovania detailov nevyhnutných k správnemu zrealizovaniu povrchových úprav.

ROK REALIZÁCIE

2018 – 2020

INVESTOR

BorsodChem Zrt.

OBJEDNÁVATEĽ

IN VEST s.r.o. | BorsodChem Zrt.

LOKALITA

Kazincbarcika, Maďarsko

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

3 575 t

2. časť – Potrubné mosty

chemického závodu BorsodChem Zrt.

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž žiarovo pozinkovaných oceľových konštrukcií potrubných mostov v areáli chemickej továrne, s dĺžkou najdlhšieho mosta 550m. Súčasťou dodania bola tiež úprava výrobnej dokumentácie z dôvodu zapracovania detailov nevyhnutných k správnemu zrealizovaniu procesu žiarového pozinkovania.

ROK REALIZÁCIE

2018 – 2019

INVESTOR

BorsodChem Zrt.

OBJEDNÁVATEĽ

IN VEST s.r.o.

LOKALITA

Kazincbarcika, Maďarsko

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

3 469 t