V spoločnosti Promont, s.r.o.

je zavedený systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001, systém environmentálneho riadenia podľa normy STN EN ISO 14001 a systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001. Spoločnosť spĺňa požiadavky zvárania kovových materiálov podľa normy EN ISO 3834-2 a vyrába a montuje v súlade s normou STN EN 1090. 

ISO 9001

ISO 45001

EN 1090-1

EN 1090-2

EN ISO 3834-2

ISO 14001