Dhollandia Predmier

Expedičná hala a zinkovňa

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž žiarovo pozinkovaných stĺpov a nosníkov strechy oceľovej konštrukcie zinkovne (60 x 36m, výšky 14,7m) a sekundárnych strešných a fasádnych oceľových konštrukcií prefabrikovanej železobetónovej expedičnej haly (96 x 84m, výšky 9,5m). Súčasťou dodaného diela bolo aj vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie.

ROK REALIZÁCIE

2011-2012

INVESTOR

Dhollandia Central Europe, s.r.o.

OBJEDNÁVATEĽ

Stabil, a.s.

LOKALITA

Predmier, okres Bytča, SR

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

600 t

Dhollandia Predmier – expanzia III

Novostavba výrobno – skladovej haly

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž žiarovo pozinkovaných stĺpov a nosníkov strechy oceľovej konštrukcie zinkovne (100 x 44m, výška 17,8m) a sekundárnych strešných a fasádnych oceľových konštrukcií prefabrikovanej železobetónovej expedičnej haly (57 x 48m, výška 12,3m). Súčasťou dodaného diela bolo aj vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie.

ROK REALIZÁCIE

2017

INVESTOR

Dhollandia Central Europe, s.r.o.

OBJEDNÁVATEĽ

Oxa production s.r.o.

LOKALITA

Predmier, okres Bytča, SR

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

880 t

Dhollandia Predmier – zmena účelu

využitia objektov a stavebné úpravy v monobloku hál č. 1

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž žiarovo pozinkovaných stĺpov a nosníkov strechy oceľovej konštrukcie prístavby (13 x 48,5m, výšky 9,5m) a sekundárnych strešných a fasádnych oceľových konštrukcií. Súčasťou dodaného diela bolo aj vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie.

ROK REALIZÁCIE

2020

INVESTOR

Dhollandia Central Europe, s.r.o.

OBJEDNÁVATEĽ

Oxa production s.r.o.

LOKALITA

Predmier, okres Bytča, SR

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

78,5 t