Vlastnou nákladnou dopravou dokážeme prepraviť štandardné aj nadrozmerné dielce priamo z výrobnej linky na stavenisko, kde plynule zabezpečíme ich montáž do výsledného stavebného diela.

Doprava a montáž

Máme skúsenosti s dopravou a montážnymi prácami nielen v rámci Slovenskej republiky a susedných krajín, ale aj v krajinách ako Dánsko, Švédsko a Fínsko. Vysoká kvalita zrealizovaných stavieb je výsledkom dlhoročných skúseností našich montážnych pracovníkov, ktorí majú k dispozícii kvalitné a moderné strojné vybavenie a montážne mechanizmy, ako sú montážne plošiny a žeriavy pre rôzne manipulačné úrovne a zaťaženia. Okrem montáže oceľových konštrukcií sa zameriavame aj na inštaláciu strešných a fasádnych opláštení.

zrealizovaných projektov

rokov skúseností

zamestnancov