Evobus Holýšov

rozšírenie výrobného závodu

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľovej konštrukcie strechy výrobnej haly pôdorysných rozmerov 210 x 120m, výšky 15m a príslušných obslužných oceľových konštrukcií. Konštrukčný systém nosného skeletu haly je tvorený železobetónovými prefabrikovanými stĺpmi a sústavou oceľových priehradových väzníkov a plnostenných väzníc. Súčasťou dodaných prác bola aj montáž trapézových plechov strešného plášťa.
EvoBus Česká republika s.r.o. je najväčšia európska pobočka koncernu Daimler AG, ktorá zaisťuje široké spektrum služieb a výroby na európskom trhu s autobusmi.

ROK REALIZÁCIE

2018

INVESTOR

EvoBus Česká republika s.r.o.

OBJEDNÁVATEĽ

Strabag a.s.

LOKALITA

Holýšov, Česká republika

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

2 000 t