MM aréna

expanzia obchodných priestorov

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž nosnej konštrukcie jedného dilatačného celku oceľovej výrobnej haly (33 x 64,5m, výška 13m). Súčasťou dodaných prác bola aj montáž trapézových plechov strešného plášťa a fasádnych panelov. Súčasťou dodaného diela bol statický návrh spolu s vypracovaním výrobnej a montážnej dokumentácie.

ROK REALIZÁCIE

2016

INVESTOR

M&M REAL PARK s.r.o.

OBJEDNÁVATEĽ

M&M REAL PARK s.r.o.

LOKALITA

Krásno nad Kysucou, SR

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

150 t