Hornbach Praha

obchodné centrum

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľových konštrukcií striech a obslužných konštrukcií objektov obchodného centra s celkovou rozlohou 16 000 m2 (predajňa 112 x 78m, záhradné centrum 36 x 90m, sklad 40x96m). Konštrukčný systém objektov je tvorený železobetónovými prefabrikovanými stĺpmi a sústavou oceľových priehradových väzníkov a plnostenných väzníc. Súčasťou dodaných prác bola aj montáž trapézových plechov strešných plášťov.

ROK REALIZÁCIE

2015-2016

INVESTOR

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

OBJEDNÁVATEĽ

Kajima Czech Design and Construction s.r.o.

LOKALITA

Velká Chuchle, Praha, Česká republika

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

680 t