Ikea Components

expanzia obchodných priestorov

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž sekundárnych strešných a fasádnych oceľových konštrukcií prefabrikovanej železobetónovej haly (99 x 151m, výška 11,5m) vrátane ostatných obslužných oceľových konštrukcií. Súčasťou dodaných prác bola aj montáž trapézových plechov strešného plášťa a fasádnych panelov.

ROK REALIZÁCIE

2016 – 2017

INVESTOR

Ikea Components s.r.o.

OBJEDNÁVATEĽ

WINFER, spol. s r.o.

LOKALITA

Malacky, SR

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

766 t