Pavol Masnica

konateľ

+421 905 465 586

masnica@promontsro.sk

Rastislav Kuric 

riaditeľ

+421 905 176 238

kuric@promontsro.sk

Dušan Svitek

vedúci výroby

+421 905 488 086

svitek@promontsro.sk

Ing. Monika Érseková

riaditeľka zahraničného obchodu

+421 905 389 196

ersekova@promontsro.sk

Ing. Michal Šuraba

vedúci nákupu

+421 915 815 818

promont@promontsro.sk

Ing. Pavol Prištiak

európsky zvárací inžinier

+421 911 176 240

pristiak@promontsro.sk

Ing. Milan Kubík

autorizovaný stavebný inžinier

+421 917 233 366

kubik@promontsro.sk

Stanislava Dubanová

sekretariát a personálne oddelenie

+421 917 856 042

dubanova@promontsro.sk
Sídlo a prevádzka spoločnosti:
PROMONT, s.r.o.
Krásno nad Kysucou 1961
023 02 Krásno nad Kysucou
Tel: +421 41 3260 910
Email: promont@promontsro.sk


Fakturačné údaje:
IČO: 36 405 256
IČ DPH: SK-20 20 13 62 72
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel S.r.o., zložka 13545/L

Bankové spojenie –  Slovenská sporiteľna, a.s.
č. ú.: 0311647944/0900
IBAN: SK95 0900 0000 0003 1164 7944
SWIFT: GIBASKBX

Bankové spojenie – ČSOB, a.s.
č. ú.: 4001664691/7500
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0166 4691
SWIFT: CEKOSKBX
«Zobraziť mapu areálu»