Kotolňa na biomasu

v závode na výrobu tepelnej a elektrickej energie Fjernvarme Fyn

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľovej konštrukcie kotolne na biomasu pôdorysných rozmerov 35,5 x 37,2m, výšky 43m a príslušných obslužných oceľových konštrukcií. Princíp prác spočíval v nahradení všetkých oceľových konštrukcií za nové, pričom nosný železobetónový skelet existujúceho objektu kotolne ostal zachovaný. Súčasťou dodávaných prác bolo vypracovanie výrobnej dokumentácie sekundárnych oceľových konštrukcií zábradlí, podlahových roštov a podlahových plechov.

ROK REALIZÁCIE

2021 – 2022

INVESTOR

Fjernvarme Fyn

OBJEDNÁVATEĽ

VALMET Oy

LOKALITA

Odense, Dánsko

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

1 380 t