Kotolňa regeneračného kotla

v závode na výrobu celulózy Metsä Board Husum

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľovej konštrukcie kotolne regeneračného kotla pôdorysných rozmerov 36 x 37m, výšky 72,5m a príslušných obslužných oceľových konštrukcií, z ktorých bola svojim rozsahom najvýznamnejšia budova „Flue gas fan room“ s pôdorysnými rozmermi 60 x 15m a výškou 20m. V rámci dodávaných prác sme spracovávali výrobnú dokumentáciu sekundárnych oceľových konštrukcií zábradlí, podlahových roštov a podlahových plechov.

Metsä Board Husum vo Švédsku je integrovaná továreň na lepenku a celulózu, ktorá vyrába skladanú lepenku, nenatieraný biely kraftliner a bielenú chemickú buničinu. Hlavnými trhmi spoločnosti sú Európa a Severná Amerika. Závod má tiež linku na extrúznu povrchovú úpravu (ročná kapacita 100 000 ton), ktorá slúži globálnemu trhu s balením potravín. Areál má vlastný prístav, ktorý umožňuje efektívnu logistiku.

ROK REALIZÁCIE

2020 – 2021

INVESTOR

Metsä Board Husum

OBJEDNÁVATEĽ

VALMET Oy

LOKALITA

Husum, Švédsko

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

3 245 t