Kotolňa regeneračného kotla

v závode na výrobu bioproduktov Metsä Fibre

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľovej konštrukcie kotolne regeneračného kotla pôdorysných rozmerov 54 x 53m, výšky 90 m a príslušných obslužných oceľových konštrukcií a objektov ESP (elektrostatické odlučovače) a SAP (výroba kyseliny sírovej). Súčasťou dodávaných prác bolo tiež vypracovanie výrobnej dokumentácie sekundárnych oceľových konštrukcií zábradlí, podlahových roštov a podlahových plechov.

ROK REALIZÁCIE

2021 – 2022

INVESTOR

Metsä Fibre Oy, Kemi

OBJEDNÁVATEĽ

Metsä Fibre Oy, Kemi

LOKALITA

Kemi, Fínsko

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

5 600 t