Tím našich skúsených statikov a konštruktérov Vám navrhne oceľovú konštrukciu podľa Vašich predstáv s dôrazom na spoľahlivosť, efektívnosť a vysokú kvalitu konštrukčných detailov.

Návrh a projektová dokumentácia

Náš projekčný tím čerpá z dlhoročných praktických vedomostí. Priamy kontakt projektanta s výrobou a feedback z montáže má neoceniteľný vplyv na skúsenosti a ich aplikácia v projekte je neprehliadnuteľná na kvalite detailov a celkovej hodnote konštrukčného diela. Od predbežného a statického návrhu zabezpečujeme komplexné projekčné služby pre všetky stupne projektu až po výrobnú a montážnu dokumentáciu.

Konštrukcie staticky navrhujeme v špičkových 3D MKP softvéroch Scia Engineer a IDEA StatiCa. Dokumentáciu pre výrobu tvoríme modelovaním v najpokročilejšom konštrukčnom 3D BIM softvéri Tekla Structures. Projektovanie v 3D softvéroch v spolupráci s našimi pracovníkmi umožňuje aplikáciu BIM modelov konštrukcií v procese výroby aj výstavby pre maximálnu elimináciu kolízii a zefektívnenie pracovných postupov. Využívanie BIM softvéru ponúka nášmu zákazníkovi predstavu a dohľad nad pripravovaným dielom a zároveň možnosť kontroly a koordinácie so súvisiacimi profesiami.

Výstupný formát a obsah výrobnej dokumentácie zohľadňuje požiadavky pre najmodernejšie CNC výrobné zariadenia, fyzické značenie výrobkov, evidenciu a certifikáciu. Výsledkom je funkčné, spoľahlivé a kvalitné konštrukčné dielo s dôrazom na špičkové detaily prezentujúce desaťročia aplikovaných skúseností.

zrealizovaných projektov

rokov skúseností

zamestnancov