Tím našich inžinierov zameraných najmä na návrh oceľových konštrukcií, vrátane ich zakladania, Vám vyhotoví projekt podľa Vašich predstáv s dôrazom na efektívnosť, spoľahlivosť a účel navrhovanej konštrukcie.

Návrh a projektová dokumentácia

Od predbežného a statického návrhu Vám vypracujeme všetky stupne projektu až po výrobnú a montážnu dokumentáciu. Konštrukcie okrem tradičných postupov navrhujeme a modelujeme v najnovších 3D BIM a CAD softvéroch (Scia Engineer, Tekla Structures, Idea Statica, GstarCad a iné).

Výstupný formát výrobnej dokumentácie zohľadňuje požiadavky pre najmodernejšie CNC výrobné zariadenia, evidenčné postupy a označovanie jednotlivých položiek a dielcov. Zároveň, v spolupráci s našimi montážnymi pracovníkmi, aplikujeme použitie 3D modelov konštrukcií aj v procese výstavby na elimináciu nepresností a zefektívnenie pracovných postupov.

zrealizovaných projektov

rokov skúseností

zamestnancov