Oblúkový most D1 Jablonov – Studenec

km 1,650 II. etapa (SO 205)

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba časti oceľovej konštrukcie 13 – poľového mosta rozdeleného na deväť dilatačných celkov, kde dva dilatačné celky na začiatku a na konci mosta tvoria predpolia z vopred predpätých tyčových prefabrikátov s výškou 1,40m. Ostatné dilatačné celky sú realizované zo spriahnutej oceľobetónovej mostovky, ktorá je podopretá dvoma oceľovými oblúkmi v každom jednom poli s rozpätiami 60 + 70 + 3×80 + 70 + 60m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 669,70m. Oblúky sú vyrobené z uzatvorených zváraných profilov s vonkajšími rozmermi 1 000 x 1 400mm, respektíve 1 000 x 1 500mm.

ROK REALIZÁCIE

2011

INVESTOR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

OBJEDNÁVATEĽ

Ingsteel, spol. s r.o.

LOKALITA

Jablonov a Spišské Podhradie, okres Levoča, SR

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

863 t