Kotolňa pre viacpalivový kotol a čistička spalín

v elektrárni Oulun Energia OY

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľovej konštrukcie kotolne na biopalivá a čističky spalín pôdorysných rozmerov 51 x 37m a výšky 53m a príslušných obslužných oceľových konštrukcií. Súčasťou dodávaných prác bolo aj vypracovanie výrobnej dokumentácie sekundárnych oceľových konštrukcií zábradlí, podlahových roštov a podlahových plechov.
Oulun Energia OY je najväčšia energetická skupina v severnom Fínsku so sídlom v meste Oulu, ktorej činnosť zahŕňa výrobu a distribúciu energie získanej predovšetkým z obnoviteľných zdrojov.

ROK REALIZÁCIE

2018 – 2019

INVESTOR

Oulun Energia OY

OBJEDNÁVATEĽ

Valmet Oy, Fínsko

LOKALITA

Laanila: časť mesta Oulu – Fínsko

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

1 875 t