Kotolňa na výrobu energií z odpadu

v závode Riikinvoiman Ekovoimalaitos

POPIS A ROZSAH PRÁC

Výroba, doprava a montáž oceľovej konštrukcie kotolne na spaľovanie odpadu pôdorysných rozmerov 41 x 22m a výšky 45m a príslušných obslužných oceľových konštrukcií. Súčasťou dodávaných prác bolo aj vypracovanie výrobnej dokumentácie sekundárnych oceľových konštrukcií zábradlí, podlahových roštov a podlahových plechov.

ROK REALIZÁCIE

2015 – 2016

INVESTOR

Riikinvoima Oy

OBJEDNÁVATEĽ

Andritz Oy, Fínsko

LOKALITA

Leppävirta, Fínsko

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

1 600 t