Spriahnutý oceľobetónový most R1 Beladice – Tekovské Nemce

na rýchlostnej ceste nad údolím a Majerským potokom (SO 205)

POPIS A ROZSAH PRÁC

Montáž oceľovej konštrukcie 5 – poľového spriahnutého oceľobetónového mosta s celkovou dĺžkou 186m a rozpätím jednotlivých polí 33 + 3×40 + 33m. Nosnú konštrukciu tvorí spojitý oceľobetónový rošt z plnostenných zváraných I-nosníkov premennej výšky od 1 485 do 1 540mm. Oceľová konštrukcia je pôdorysne vedená v smerovom oblúku o polomere R = 2 550m, ktorý čo najvernejšie kopíruje vedenie trasy R1. Počas výstavby sa riešili niektoré špecifické problémy, napríklad provizórne uloženie konštrukcie na oporách z dôvodu eliminácie ich sadania či zabezpečenie kvality montážnych zvarov v nepriaznivých klimatických podmienkach použitím tzv. zváracej kabíny.

ROK REALIZÁCIE

2010

INVESTOR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

OBJEDNÁVATEĽ

Eurovia CS, a. s.

LOKALITA

Tesárske Mlyňany, okres Zlaté Moravce, SR

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

1 050 t