Verejné obstarávanie

VO – „Zásadná zmena výrobného procesu dielcov oceľových konštrukcií v existujúcej prevádzkarni spoločnosti Promont s.r.o.“

-Výzvy na predkladanie ponúk

-Príloha č.2-Oceňovacia tabuľka 

-Príloha č.3-Zmluvy 

-Záznam z prieskumu trhu 

-Záznam z prieskumu trhu – Expedičný systém

VO – „Zásadná zmena výrobného procesu dielcov oceľových konštrukcií v existujúcej prevádzkarni spoločnosti Promont s.r.o.“ – ZRUŠENÉ

-Výzvy na predkladanie ponúk 

-Príloha č.2-Oceňovacia tabuľka 

-Príloha č.3-Zmluvy