Efektívny, presný a  kvalitný proces výroby zabezpečujú tímy našich skúsených zamestnancov, pracujúcich s najmodernejším strojným a  softvérovým vybavením.

Výroba oceľových konštrukcií

Hlavnou činnosťou firmy je výroba stavebných oceľových konštrukcií pre široké spektrum priemyselných odvetví a dopravné stavby. Disponujeme výrobnými (15 400 m2) a skladovými (20 300 m2) priestormi, ktoré svojim usporiadaním zohľadňujú postup výroby od surového hutného materiálu až po finálnu povrchovú úpravu a uskladnenie hotových produktov.

Ročne vyprodukujeme v priemere 8 000 až 10 000 t oceľových konštrukcií. Efektívny, presný a kvalitný proces výroby zabezpečujú tímy našich skúsených zamestnancov, pracujúcich s najmodernejším strojným a softvérovým vybavením. Spoločnosť neustále investuje do svojho rozvoja obstarávaním nových strojov a zariadení, softvérového vybavenia a mechanizmov, ako aj zabezpečením školení a vzdelávania pre svojich zamestnancov.

zrealizovaných projektov

rokov skúseností

zamestnancov