Tímy našich skúsených profesionálov pracujúcich s najmodernejším technologickým vybavením zabezpečujú presný, efektívny a kvalitný proces výroby.

Výroba oceľových konštrukcií

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výroba oceľových stavebných konštrukcií pre široké spektrum priemyselných odvetví a dopravných stavieb. Disponujeme nadštandardnými výrobnými (15 400 m2) a skladovými (20 300 m2) priestormi, ktoré svojim usporiadaním umožňujú efektívny tok výroby od surového hutného materiálu až po finálnu povrchovú úpravu a uskladnenie hotových produktov.

Ročne produkujeme 8 000 až 10 000 t oceľových konštrukcií. Efektívny, presný a kvalitný proces výroby zabezpečujú tímy našich skúsených pracovníkov, pracujúcich s najmodernejším technologickým vybavením. Spoločnosť neustále inovuje investovaním do vlastného rozvoja obstarávaním moderných technológii, mechanizmov a softvérového vybavenia. V neposlednom rade firma investuje do vzdelania formou školení svojich zamestnancov.

zrealizovaných projektov

rokov skúseností

zamestnancov