Zavesená oceľobetónová lávka

pre peších a osobné autá

POPIS A ROZSAH PRÁC

Montáž oceľovej konštrukcie mostovky a pylónov 3 – poľovej oceľo-betónovej zavesenej lávky s celkovou dĺžkou premostenia 170m a rozpätiami jednotlivých polí 37,8 + 94,5 + 37,8m. Pylóny tvaru písmena “V“ sú vztýčené nad strednými podperami mosta vo výške asi 18m nad mostovkou a sú zhotovené ako oceľobetónové spriahnuté s eliptickým priečnym rezom. Oceľová ortotropná mostovka s dvomi hlavnými nosníkmi je zavesená na vejárovo usporiadaných závesoch (tzv. semiharfová sústava). Montáž prebiehala pomocou autožeriavov na vhodne umiestnených montážnych podperách vybudovaných v koryte rieky Váh. Okrem chodcov a cyklistov slúži lávka aj osobným automobilom do hmotnosti 3,5t.

ROK REALIZÁCIE

2012

INVESTOR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

OBJEDNÁVATEĽ

Váhostav – SK, a.s.

LOKALITA

Turčianske Kľačany, okres Martin, SR

HMOTNOSŤ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

225 t